Agnieszka Buczak - wokal
Jerzy Brodzi�ski - wokal, gitara akustyczna
Eugeniusz Wolwacz - wokal, gitara elektryczna
Szawe� Nawracaj - bass
Dariusz Gadzi�ski - perkusja
Zenon Gutowski - teksty